Atomik Absorbsiyon Spektroskopisi Banyo içerisindeki metal değerlerini (Co, Sn, Ag, Fe, Zn, Cu vb gibi) ppm mertebesinde analiz etmek için kullanılır.

883 Basic IC , anyonlar, katyonlar ve polar maddelerin rutin analizleri için özel geliştirilmiştir. Kaplama banyolarında; kataliz ve iyon tespitlerinde hassas, doğru ve tekrarlana bilir sonuçlar almanızı sağlar. Böylece iş yükü azalır ve banyo analizleri daha doğru sonuçlarla tespit edilir.